IZ ZAKONA I PRAVILNIKA

OVAJ BLOG JE POMOCNO SREDSTVO U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUMPIRANIH TUZILACA. NA NJEMU CE SE NALAZITI ISKLJUCIVO DJELOVI IZ VAZECIH ZAKONA, A NA KOJE SE POZIVAM U CLANCIMA IZ BLOGA "KO STITI UBICE DJECE".


09.01.2013.

GOTOVI SU

GRAĐANIMA REPUBLIKE


KAKO SE BORITI PROTIV KRIMINALNE VLASTI

Najsnažnije oružje koje imamo protiv dikatatorskih mafijaških režima u RS i Federaciji BIH je smirenost pribranost, poštovanje važećih zakona i insistiranje na pravima, garantovanih Ustavom i zakonima!
Prije svega navodim međunarodno priznate standarde:
Član 19. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.

Osim navedenog člana koji je najbliži situaciji u kojoj će se naći pripadnici pokreta, korisno je da znaju i sledeće:
Član 5. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
Niko se ne smije podvrgnuti mučenju ili svirepom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.

Član 7. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
Svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo bez ikakve razlike na podjednaku zaštitu zakona. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu protiv bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova Deklaracija i protiv svakog podsticanja na ovakvu diskriminaciju.

Član 13. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
1. Svako ima pravo na slobodu kretanja i izbora stanovanja u granicama pojedine druave.
2. Svako ima pravo da napusti svaku zemlju, uključujući svoju vlastitu, i da se vrati u svoju zemlju. .

Član 18. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti; ovo pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijesti ili uvjerenja i slobodu da čovek sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, manifestuje svoju vjeru ili uvjerenje podučavanjem, običajima, molitvom i obredom.

Član 20. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
1. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruuivanja.
2. Niko se ne moue primorati da pripada nekom udruuenju.

Član 30. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
Nijedna odredba ove Deklaracije ne može se tumačiti kao pravo za ma koju državu, grupu ili lice da obavlja bilo koju djelatnost ili da vrši bilo kakvu radnju usmjerenu na rušenje prava i sloboda koji su u njoj sadržani.

Ljudska prava i temeljne slobode (USTAV BOSNE I HERCEGOVINE)
1) Ljudska prava. Bosna i Hercegovina i oba entiteta osiguravaju najvisu razinu medjunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda. U tu svrhu postojat ce Komisija za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kako stoji u Aneksu 6 Opceg okvirnog sporazuma.
(2) Medjunarodni standardi. Prava i slobode odredjeni u Europskoj konvenciji za zastitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te njezinim Protokolima izravno se primjenjuju u Bosni i Hercegovini i imaju prvenstvo pred svim drugim zakonodavstvom.
(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:
(a) Pravo na zivot.
(b) Pravo na nepodvrgavanje mucenju, nehumanom ili ponizavajucem postupku ili kazni.
(c) Pravo osobe da ne bude drzana u ropstvu ili potcinjenosti ili da obavlja prisilni ili obvezatni rad.
(d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti.
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
(f) Pravo na privatni i obiteljski zivot, dom i postu.
(g) Slobodu misljenja, savjesti i vjere.
(h) Slobodu izrazavanja.
(i) Slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruzivanja s drugima.

(j) Pravo na zakljucenje braka te osnivanje obitelji.
(k) Pravo na imovinu.
(l) Pravo na obrazovanje.
(m) Pravo na slobodu kretanja i prebivalista.
(4) Nediskriminacija. Uzivanje prava i sloboda iz ovoga clanka ili medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I ovoga Ustava osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi poput spola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili drugog statusa.
LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE (USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE )
Federacija ce osigurati primjenu najviseg nivoa medjunarodno priznatih prava i sloboda utvrdjenih u aktima navedenim u Aneksu. Posebno:
(1) Sve osobe na teritoriji Federacije uzivaju prava na:
a) zivot;
b) slobodu, stim da su hapsenje i pritvaranje dopusteni samo u skladu sa zakonom;
c) jednakost pred zakonom;
d) zabranu svake diskriminacije zasnovane na rasi, boji koze, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, politickim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu;
e) pravican krivicni postupak;
f) zabranu mucenja, okrutog ili nehumanog postupanja ili kaznjavanja;
g) privatnost;
h) slobodu kretanja;
i) azil;
j) zastitu obitelji i djece;
k) imovinu;
l) osnovne slobode: slobodu govora i stampe; slobodu misljenja, savjesti i uvjerenja; slobodu religije, ukljucujuci privatno i javno vjeroispovjedanje; slobodu okupljanja; slobodu udruzivanja, ukljucujuci slobodu osnivanja i pripadanja sindikatima i slobodu neudruzivanja; slobodu na rad;
m) obrazovanje;
n) socijalnu zastitu;
o) zdravstvenu zastitu;
p) prehranu;
r) utociste; i
s) zastitu manjina i potencijalno ugrozenih grupa;
2) Svi gradjani uzivaju:
a) pravo na osnivanje i pripadanje politickim partijama; i
b) politicka prava: da ucestvuju u javnim poslovima; da imaju jednak pristup javnim sluzbama; da biraju i da budu birani.
Član 32. (USTAV REPUBLIKE SRPSKE)
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor.
Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time ućinio krivino djelo.

Vezano za prethodni član, jedino krivično djelo je podrugljiv odnos prema sudu:
Povreda ugleda suda Član 370. (KZRS)
Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Takođe je neophodno da ne dozvolimo djelovanje provokatora iz režima, koji bi borbu protiv kriminala i korupcije vladajućeg režima mogli predstaviti kao "Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti", "Krivična djela protiv ustavnog poretka Federacije", "Izazivanje nacionalne, rasne ili verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti", "Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srpske", "Stvaranje zločinačkog udruženja za vršenje krivičnih djela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske", "Pripremanje krivičnih djela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske"...
MAFIJAŠKI REŽIM SE TRESE I URADIĆE SVE DA IZBJEGNE ZATVORSKE REŠETKE!
DAKLE SAMO MIRNO I IMA DA PADNU...


GOTOVI SU

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

06.04.2012.

POPIS INTERNET ADRESA

SPISAK INTERNET ADRESA NA KOJE SU DOSTAVLJENI PODACI O KRIMINALU U VLASTI, ODNOSNO KRIJUMČARENJU ROBE ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE I UBISTVU NEVINOG DJETETA, TE PRIKRIVANJU TIH KRIVIČNIH DJELA I ZLOČINA, OD STRANE TUŽILAČKE MAFIJE I OSTALIH KORUMPIRANIH KRIMINALACA ZAPOSLENIH U ORGANIMA VLASTI...

"voxpopuli@obn.ba" <voxpopuli@obn.ba>, "zdenkobajo@spinter.net" <zdenkobajo@spinter.net>, "bubabo@hispeed.ch" <bubabo@hispeed.ch>, "info-specijalno.tuzilastvo@teol.net" <info-specijalno.tuzilastvo@teol.net>, "info@rtvbn.com" <info@rtvbn.com>, "internet@blic.rs" <internet@blic.rs>, "info@orbus.be" <info@orbus.be>, "oktbn@teol.net" <oktbn@teol.net>, "mup@mup.vladars.net" <mup@mup.vladars.net>, "mpr@mpr.vladars.net" <mpr@mpr.vladars.net>, "politicki.magazin@rtvfbih.ba" <politicki.magazin@rtvfbih.ba>, "politicki.magazin@rtvbih.ba" <politicki.magazin@rtvbih.ba>, "portparol@sipa.gov.ba" <portparol@sipa.gov.ba>, "pressrs@pressrs.com" <pressrs@pressrs.com>, "srna@srna.rs" <srna@srna.rs>, "stuzilastvo@blic.net" <stuzilastvo@blic.net>, "bosanski_kongres@nkrbih.com" <bosanski_kongres@nkrbih.com>, "odgovori@nezavisne.com" <odgovori@nezavisne.com>, "bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba" <bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba>, "amarildo.gutic@bhrt.ba" <amarildo.gutic@bhrt.ba>, "banjalukain@gmail.com" <banjalukain@gmail.com>, "banjaluka@vasaprava.org" <banjaluka@vasaprava.org>, "crna@avaz.ba" <crna@avaz.ba>, "crnakronika@vjesnik.hr" <crnakronika@vjesnik.hr>, "desk@rtvfbih.ba" <desk@rtvfbih.ba>, "desk@vjesnik.hr" <desk@vjesnik.hr>, "eltatv@elta-kabel.com" <eltatv@elta-kabel.com>, "forum@sarajevo-x.com" <forum@sarajevo-x.com>, "generalni.sekretar@sdp-bih.org.ba" <generalni.sekretar@sdp-bih.org.ba>, "hdz@hdz.hr" <hdz@hdz.hr>, "javnost@rijaset.ba" <javnost@rijaset.ba>, "kabinet@vladars.net" <kabinet@vladars.net>, "latinica@hrt.hr" <latinica@hrt.hr>, "mayor.bn@sobijeljina.org" <mayor.bn@sobijeljina.org>, "nerijesen.slucaj@hotmail.com" <nerijesen.slucaj@hotmail.com>, "office@rtvhit.com" <office@rtvhit.com>, "preporod@bih.net.ba" <preporod@bih.net.ba>, "redakcija@avaz.ba" <redakcija@avaz.ba>, "redakcija@blic.rs" <redakcija@blic.rs>, "redakcija@euroblic.com" <redakcija@euroblic.com>, "redakcija@novatv.hr" <redakcija@novatv.hr>, "rt-rs@pravosudje.ba" <rt-rs@pravosudje.ba>, "rtldanas@rtl.hr" <rtldanas@rtl.hr>, "redakcija@fokus.ba" <redakcija@fokus.ba>, "redakcija@novosti.rs" <redakcija@novosti.rs>, "radio@rtvslobomir.com" <radio@rtvslobomir.com>, "sudskapolicijars@blic.net" <sudskapolicijars@blic.net>, "sda@bih.net.ba" <sda@bih.net.ba>, "tuzla@vasaprava.org" <tuzla@vasaprava.org>, "udt@pravosudje.ba" <udt@pravosudje.ba>, "ustsudrs@inecco.net" <ustsudrs@inecco.net>, "urednik@rijaset.ba" <urednik@rijaset.ba>,"zastitnik@zastitnik.rs" <zastitnik@zastitnik.rs>, "osa_oba@bih.net.ba" <osa_oba@bih.net.ba>, "info@sbbbh.ba" <info@sbbbh.ba>, "pr@sbbbh.ba" <pr@sbbbh.ba>, "web.administrator@sbbbh.ba" <web.administrator@sbbbh.ba>, "info@tuzlalive.org" <info@tuzlalive.org>, "tuzlalive@bih.net.ba" <tuzlalive@bih.net.ba>, "depo.portal@gmail.com" <depo.portal@gmail.com>, "portal@depo.ba" <portal@depo.ba>, "cci@ccibh.org" <cci@ccibh.org>, "protest@protest.ba" <protest@protest.ba>, "info@ti-bih.org" <info@ti-bih.org>, "sarajevo@vasaprava.org" <sarajevo@vasaprava.org>, "kppbd@kppbd.ba" <kppbd@kppbd.ba>, "slobodnaevropa@rferl.org" <slobodnaevropa@rferl.org>, "info@zastone.ba" <info@zastone.ba>, "revolt.tuzla@gmail.com" <revolt.tuzla@gmail.com>, "acips@acips.ba" <acips@acips.ba>, "ostranula@gmail.com" <ostranula@gmail.com>, "info@cpu.org.ba" <info@cpu.org.ba>, "nkadribegovic@cpu.org.ba" <nkadribegovic@cpu.org.ba>, "info@ned.org" <info@ned.org>, "osf@soros.org.ba" <osf@soros.org.ba>, "abazagic@soros.org.ba" <abazagic@soros.org.ba>, "info@bhuf.org" <info@bhuf.org>, "predsednik@ldp.rs" <predsednik@ldp.rs>, "ivana.vojnovic@ldp.rs" <ivana.vojnovic@ldp.rs>, "webmaster@ldp.rs" <webmaster@ldp.rs>, "grobeograd@ldp.rs" <grobeograd@ldp.rs>, "ooldpnovibeograd@ldp.rs" <ooldpnovibeograd@ldp.rs>, "ooldpsubotica@ldp.rs" <ooldpsubotica@ldp.rs>, "ooldpnovisad@ldp.rs" <ooldpnovisad@ldp.rs>, "ooldpzrenjanin@ldp.rs" <ooldpzrenjanin@ldp.rs>, "ooldpsabac@ldp.rs" <ooldpsabac@ldp.rs>, "ooldpkragujevac@ldp.rs" <ooldpkragujevac@ldp.rs>, "ooldpnovipazar@ldp.rs" <ooldpnovipazar@ldp.rs>, "goldpnis@ldp.rs" <goldpnis@ldp.rs>, "ooldpleskovac@ldp.rs" <ooldpleskovac@ldp.rs>, "ooldpvranje@ldp.rs" <ooldpvranje@ldp.rs>, "sdubih@gmail.com" <sdubih@gmail.com>, "info@vseselj.com" <info@vseselj.com>, "desk@rtrs.tv" <desk@rtrs.tv>, "radiodesk@rtrs.tv" <radiodesk@rtrs.tv>, "rtrs@rtrs.tv" <rtrs@rtrs.tv>, "web@rtrs.tv" <web@rtrs.tv>, web-redakcija <web-redakcija@avaz.ba>, "rtvextra@avaz.ba" <rtvextra@avaz.ba>, "sarajevska@avaz.ba" <sarajevska@avaz.ba>, "odgovorite.ljudima@rtvfbih.ba" <odgovorite.ljudima@rtvfbih.ba>, "muamerad@rtvfbih.ba" <muamerad@rtvfbih.ba>, "info@ljutibosanci.com" <info@ljutibosanci.com>, "ip_hr@hrt.hr" <ip_hr@hrt.hr>, "Nedjeljom_u_dva@hrt.hr" <Nedjeljom_u_dva@hrt.hr>
02.04.2012.

MAFIJA ZELI DA ME UCUTKA !!!

POSLIJE POSLEDNJIH AKTIVNOSTI NA INTERNETU, KADA SAM POTPUNO RASKRINKAO, KRIMINAL U MAFIJAŠKOM REŽIMU, REAKCIJA JE BILA PRIJEDLOG ZA ODLAGANJE IZBORA, TE PRITISAK NA „BLOGGER“ DA MI SE ONEMOGUĆI PRISTUP:

PRISTUP ODBIJEN (gugl prevodilac)

Vlasnik ove web stranice (www.blogger.ba) je zabranio vašu IP adresu (77.239.91.14). (Ref. 1006)

Timestamp: ned, 1. travanj 2012 10:28:41 -0700

Vaša IP adresa: 77.239.91.14

Traženi URL: www.blogger.ba/

Pogreška poziv na broj: 1006

Server ID: FL_18F3

Process ID: PID_1333301321.305-1-936.490.927

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7,0; Windows NT 5.1;

Trident/4.0; BOIE8; ENUS; BTRS124447, Avant Browser, NET

CLR 1.1.4322; BOIE8; ENUS; AskTbGOM2/5.9.1.14019.)

Vaš IP: 77.239.91.14

© 2011 CloudFlare, Inc

Access Denied (originalna poruka)

The owner of this website (www.blogger.ba) has banned your IP address (77.239.91.14). (Ref. 1006)

Timestamp: Sun, 01 Apr 2012 10:28:41 -0700

Your IP address: 77.239.91.14

Requested URL: www.blogger.ba/

Error reference number: 1006

Server ID: FL_18F3

Process ID: PID_1333301321.305-1-936490927

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BOIE8;ENUS; BTRS124447; Avant Browser; .NET CLR 1.1.4322; BOIE8;ENUS; AskTbGOM2/5.9.1.14019)

Your IP: 77.239.91.14

© 2011 CloudFlare

14.12.2011.

INDEX REGISTAR INFORMACIJA

(OVO JE KORISTAN ČLANAK ZA SVE KOJI NE ZNAJU, ŠTA JE INFORMACIJA, KAKO SE PRISTUPA I GDJE, TE KO JE NADLEŽAN!
LAGATI DA BI SE PRIKRILO UBISTVO JEDNOG DJETETA!!
TO GOVORI SVE O MORALU I ČASTI PRIPADNIKA TUŽILAŠTVA) 

INDEX REGISTAR INFORMACIJA
U POSJEDU OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA U BIJELJINI

"Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja,
podaci ili bilo koji sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez
obzira na oblik ili karakteristike, kao i na to kada je sačinjenja i
kako je klasifikovan"

(član 3. tačka (1) Zakona o slobodi pristupa informacijama)

INDEX REGISTAR

Ovaj indeks registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Okružnog tužilaštva u Bijeljini, odnosno kojima ono raspolaže, obik u kojem su informacije na raspolaganju i mjesto prisutupa informacijama.

I VRSTE INFORMACIJA

Podaci o statusu primljenih predmeta po referatima:

1.Krivični referat po vrsti predmeta: zaostaci, priliv predmeta, završeni i predmeti u radu,
1.1. KT- krivični predmeti za poznate punoljetne počinioce krivičnog djela,
1.2. KTN.- krivični predmeti za nepoznate počinioce krivičnog djela,
1.3. KTM.-krivični predmeti za maloljetne počinioce krivičnog djela,
1.4. KTR.-Krivični predmeti za ponavljanje krivičnog postupka, vanredno ublažavanje kazne i vanredno preispitivanje pravosnažne presude,
1.5. KTŽ.-krivični predmeti u drugostepenom krivičnom postupku,
1.6. KTA.- krivično razno.

2.1. GT.-građanski predmeti,
2.2. UT.- upravni predmeti.
3.Predmeti tužilačke uprave, zaostali, priliv predmeta, završeni i predmeti u radu,
4. Izvještaji o radu Okružnog tužilaštva u Bijeljini,
4.1. polugodišnji,
4.2. godišnji,
4.3. o finansijsko- tehničkom stanju,
5. Podaci o organizacionoj strukturi Okružnog tužilaštva u Bijeljini,
5.1. broj nosilaca javno tužilačke funkcije,
5.2. broj, stručna kvalifikacija, poslovi i zadaci radnika,
5.3. osposobljavanje i rješavanje statusa zaposlenih,
6. Informacije o saradnji sa drugim organima i organizacijama,
7. Drugi podaci i informacije koje se pojave u radu Tužilaštva.

I I OBLIK INFORMACIJE

Oblik informacije može se dati kao kopija postojećeg originalonog dokumenta ili u vidu elektronskog zapisa ili posebno sačinjena informacija u vezi sa zahtjevom sa pozivom na izvor podataka.

I I I PRISTUP INFORMACIJAMA

Informacije koje su pod kontrolom Okružnog tužilaštva u Bijeljini su dostupne javnosti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama ("Sl. glasnik RS", br. 20/01). Okružno tužilaštvo će utvrditi izuzetke- povjerljive informacije u smislu članova 5.,6.,7.,8. Zakona o slobodi pristupa informacijama.

IV MJESTO PRISTUPA INFORMACIJAMA

Kancelarija službenika za odnose sa javnošću je mjesto gdje podnosilac zahtjeva može dobiti informacije o podnesenom zahtjevu, odnosno gdje može pristupiti traženim i odobrenim informacijama.

Okružno tužilaštvo u Bijeljini kao javni organ preduzimaće sve potrebne mjere pomoći tražiocu informacija u cilju ostvarivanja prava koja proizilaze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama.

GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC

Novak Kovačević( Na 3 zahtjeva podnesena u CJB Bijeljina, te preko 10 zahtjeva predatih u OT Bijeljina, nikada mi nije odgovoreno, ni negativno. Usmeno sam dobio JADNO obrazloženje, da nemam prava na uvid u te podatke. Da je to laž, vidi se jasno iz teksta, koji je potpisan od strane osobe koja brutalno krši zakon...)

15.11.2011.

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

GLAVA I
UVODNE ODREDBE

Cilj

Član 1
Cilj ovog zakona je:
(a) da se ustanovi da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro od vrijednosti i da javni pristup ovim informacijama promoviše vecu transparentnost i odgovornost tih javnih organa, te da su ove informacije neophodne za demokratski proces;
(b) da se ustanovi da svako lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvecoj mogucoj mjeri u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajucu obavezu da objave informacije, i
(v) da omoguci svakom fizickom licu da zatraži izmjenu, i daje komentar na svoje licne informacije pod kontrolom javnog organa.
Tumacenje

Član 2
Ovim zakonom se olakšava i promoviše, u najvecoj mjeri, i bez odlaganja objavljivanje informacija koje se nalaze pod kontrolom javnog organa, po najnižoj prihvatljivoj cjeni.
Definicije

Član 3
U smislu ovog zakona,
(1) "informacija" je svaki materijal kojim se prenose cinjenice, mišljenja, podaci, ili bilo koji drugi sadržaj, ukljucujuci svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik ili karakteristike, kao i na to kada je sacinjena i kako je klasifikovana.
(2) "javni organ" je svaki republicki organ, gradski organ, opštinski organ ili bilo koji organ u Republici Srpskoj kako slijedi:
a) izvršni organ;
b) zakonodavni organ;
v) pravosudni organ;
g) organ koji obavlja javnu funkciju, a imenovan je ili ustanovljen u skladu sa zakonom;
d) bilo koji drugi upravni organ;
d) pravno lice koje je u vlasništvu ili koje kontroliše javni organ.
(3) "kontrola" znaci ili raspolaganje informacijama ili kontrola pristupa informacijama
(4) "licna informacija" je svaka informacija koja se odnosi na fizicko lice koje se može direktno ili indirektno identifikovati cinjenicama kao što su, ali nisu ogranicene na, identifikacioni broj ili fizicki, mentalni, ekonomski, etnicki, vjerski, kulturni ili socijalni identitet tog lica.
(5) "nadležni javni organ" je javni organ koji ima kontrolu nad traženom informacijom, a to je javni organ koji je sacinio informaciju ili za koga je sacinjena informacija. Ako se javni organ koji je sacinio informaciju ili za koga je sacinjena informacija ne može utvrditi, onda je nadležan onaj javni organ cija je funkcija najbliža traženoj informaciji.

GLAVA II
PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo pristupa

Član 4
Svako fizicko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajucu obavezu da objavi takve informacije. Ovo pravo pristupa podliježe samo formalnim radnjama i ogranicenjima kako je utvrdeno u ovom zakonu.
Utvrdivanje izuzetka

Član 5
Izuzetak od objavljivanja tražene informacije se utvrduje samo u slucajevima kada nadležni javni organ:
(a) utvrdi izuzetak u smislu Članova 6,7 ili 8 za cijelu informaciju ili dio informacije, i
(b) odredi, nakon obavljenog ispitivanja javnog interesa u smislu Člana 9, da objavljivanje informacije nije od javnog interesa.
Izuzeci kod funkcija javnih organa

Član 6
Nadležni javni organ može da utvrdi izuzetak, u slucajevima kada se otkrivanjem informacije osnovano može ocekivati izazivanje znacajne štete po legitimne ciljeve sljedecih kategorija u Republici Srpskoj:
(a) interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne bezbjednosti;
(b) sprecavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala, i
(v) zaštita procesa donošenja odluke od strane javnog organa u davanju mišljenja, savjeta ili preporuka od strane javnog organa, zaposlenog lica u javnom organu, ili svakog lica koje vrši aktivnosti za ili u ime javnog organa, a ne obuhvata cinjenicne, statisticke, naucne ili tehnicke informacije.
Izuzetak kod povjerljivih komercijalnih informacija

Član 7
Kada nadležni javni organ opravdano utvrdi da zahtjev za pristup informacijama ukljucuje povjerljive komercijalne interese trece strane, nadležni javni organ ce dopisom, po hitnom postupku, obavijestiti trecu stranu o pojedinostima zahtjeva. Dopisom se treca strana informiše o neposrednom objavljivanju informacija, osim ako treca strana, u roku od 15 dana od prijema ovog dopisa, ne odgovori u pisanoj formi da takve informacije smatra povjerljivim i navede razloge za štetu koja bi proistekla iz objavljivanja informacija. Nakon prijema takvog odgovora, nadležni javni organ ce utvrditi izuzetak.
Izuzetak kod zaštite privatnosti

Član 8
Nadležni javni organ ce utvrditi izuzetak kada opravdano utvrdi da tražene informacije ukljucuju licne interese koje se odnose na privatnost treceg lica.
Ispitivanje javnog interesa

Član 9
(1) Nadležni javni organ ce objaviti traženu informaciju, bez obzira na utvrdeni izuzetak, ako je to opravdano javnim interesom i uzeti u obzir svaku korist i svaku štetu koje mogu proisteci iz toga.
(2) U donošenjeu odluke da li je objavljivanje informacija opravdano javnim interesom, nadležni javni organ ce razmotriti okolnosti kao što su, (ali nisu ogranicene na), svako nepoštovanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prestupa, sudsku pogrešku, zloupotrebu vlasti ili nemar u obavljanju službene dužnosti, neovlašceno korišcenje javnih fondova, ili opasnost po zdravlje ili bezbjednost pojedinca, javnosti ili okoline.
(3) Ako je utvrdeno da je objavljivanje traženih informacija, koju je nadležni javni organ utvrdio kao izuzetak u smislu Člana 7 ili 8, u javnom interesu, nadležni javni organ ce dopisom obavijestiti trecu stranu da ce informacije biti objavljene po isteku roka od 15 dana od dana prijema ovog dopisa. Treca strana ce takode biti dopisom obaviještena o pravu žalbe, nadležnom organu kome se žalba podnosi, uz neophodne informacije u vezi sa obracanjem takvom organu, kao i krajnji rok i troškove za podnošenje žalbe. Treca strana ce takode dopisom biti obaviještena o pravu obracanja ombudsmanu Republike Srpske, a ovaj dopis ce sadržavati sve neophodne informacije za obracanje ovoj Kancelariji.
Razdvajanje informacija na dijelove

Član 10
Ako je dio traženih informacija utvrden kao izuzetak, nadležni javni organ ce izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog ovog razdvajanja informacije nisu postale nerazumljive.

GLAVA III
POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA
Podnošenje zahtjeva

Član 11
(1) Zahtjevi za pristup informacijama se podnose onom javnom organu za kojeg podnosilac zahtjeva smatra da je nadležan.
(2) Javni organ nece ispitivati niti zahtijevati razloge opravdanosti zahtjeva.
Zahtjev za pristup informaciji mora:
(a) biti u pisanoj formi, napisan na jedan od zvanicnih jezika Bosne i Hercegovine.
(b) sadržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i/ili sadržajem informacija, kako bi se omogucilo da javni organ provede redovne aktivnosti u cilju pronaleženja zahtjevanih informacija; i
(v) ukljuciti ime podnosioca zahtjeva kao i podatke za kontakte sa podnosiocem zahtjeva.
(3) Ako se zahtjev odnosi na licnu informaciju, onda zahtjev, pored ispunjavanja uslova iz stava 2 samo sacinjava fizicko lice na kojeg se zahtjev odnosi, ili zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva ili lice kojeg je podnosilac zahtjeva ovlastio u pisanoj formi za pristup informaciji. Ako je zahtjev sacinjen od strane lica na koje se odnosi, ovo lice ce potpisati zahtjev i pokazati svoj zakonom utvrden licni dokumenat sa fotografijom. Ako je zahtjev sacinjen od strane zakonskog zastupnika podnosioca zahtjeva ili lica koje je ovlašceno za pristup informaciji, to lice ce potpisati zahtjev, pokazati svoj zakonom utvrden licni dokumenat sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju ili punomoc, kao i kopiju zakonom utvrdenog licnog dokumenta podnosioca zahtjeva.
Nemogucnost postupanja u skladu sa zahtjevom

Član 12
1. Ako javni organ nije u mogucnosti da udovolji zahtjevu zbog nedostatka formalnih uslova koji su predvideni stavom 2. i 3. Člana 11, on ce, što je prije moguce, ali najkasnije osam dana od dana prijema zahtjeva, pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva kada je takvo obavještavanje moguce, da zahtjev ne može da bude obraden iz navedenog razloga. Ovim dopisom ce obavijestiti podnosioca o mogucnosti podnošenja žalbe odredenom organu kome žalba treba da bude upucena, ukljucujuci neophodne podatke za kontakte sa takvim organom, kao i troškove i rokove za podnošenje žalbe. Dopisom ce takode podnosilac zahtjeva biti obaviješten o pravu obracanja ombudsmanu Republike Srpske, a sadržavace i sve neophodne informacije za kontakte
2. Za zahtjeve koji nisu u skladu sa Članom 11. 2. (b) obavijest iz stava (1) ce takode sadržavati sva specificna pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, kao i kopiju vodica, u smislu Člana 20. a).
3. Dopisom predbidenim ovim Članom podnosilac zahtjeva ce biti obaviješten da ce se preinaceni zahtjev tretirati kao novi zahtjev.
Odredivanje nadležnog javnog organa

Član 13
(1) Ako javni organ koji primi zahtjev nije nadležan, on ce, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, proslijediti zahtjev nadležnom javnom organu i dopisom o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva. Zahtjev se neprosljecuje ako se u navedenom vremenskom periodu utvrdi da je tražena informacija pod kontrolom javnog organa koji je primio zahtjev, a nadležni javni organ, nakon što je obaviješten o pojedinostima ovog zahtjeva, nema prigovora da javni organ koji je primio zahtjev obradi takav zahtjev. Javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadležnim javnim organom i i obraduje zahtjev u smislu Člana 14. ovog Zakona.
(2) Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a u slucaju kada javni organ koji primi zahtjev ima kontrolu nad traženom informacijom , javni organ koji je primio zahtjev se smatra nadležnim javnim organom. Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a u slucaju kada javni organ koji je primio zahtjev nema kontrolu nad traženiom informacijom, javni organ koji je primio zahtjev ce u vremenskom periodu utvrdenom u stavu (1) dopisom obavijestiti podnosioca zahtjeva da zahtjev ne može biti obraden iz ovog razloga.
Postupanje nadležnog javnog organa po prijemu zahtjeva

Član 14
(1) Po prijemu zahtjeva za pristup informaciji, nadležni javni organ preduzima sve redovne mjere da prikupi zahtijevane informacije, i razmotri sve cinjenice i okolnosti koje su znacajne za obradu zahtjeva.
(2) Ako se odobri pristup informaciji, bilo djelimicnoj ili cijeloj informaciji, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Dopisom se:
a) obavještava podnosilac zahtjeva o mogucnosti licnog pristupa informacijama u prostorijama nadležnog javnog organa, i
b) obavještava podnosilac zahtjeva o mogucnosti umnožavanja, procjenjenim troškovima umnožavanja, te da se umnožavanje podnosiocu zahtjeva obezbjeduje nakon izvršene uplate. Kada je umnožavanje informacije veoma složeno ili dugotrajno, umnožavanje se obezbjeduje podnosiocu zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnosioca zahtjeva i za nadležan javni organ; i/ili prilaže kopija tražene informacije kada se ona obezbjeduje besplatno u smislu Člana 16. ovog Zakona.
(3) Ako se odbije pristup informaciji, bilo djelimicnoj ili cijeloj informaciji, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Dopis treba da:
(a) sadrži zakonski osnov za status izuzeca informacije, uz navode Članova ovog Zakona na koje se poziva, kao i sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, što ukljucuje i uzimanje u obzir faktora javnog interesa; i
(b) obavještava podnosioca zahtjeva o pravu podnošenja žalbe, odredenom organu, a što ukljucuje neophodne podatke za kontakte sa takvim organom, krajnji rok za podnošenje žalbe kao i troškove podnošenja žalbe. Ovaj dopis upucuje podnosioca zahtjeva na pravo da se obrati Ombudsmenu Republike Srpske i sadržava neophodne podatke za kontakte sa ovom Kancelarijom.
(4) Rok za obavještenje podnosioca zahtjeva kako je utvrdeno u stavu (2) i stavu (3) ovog Člana je 15 dana od dana prijema zahtjeva. Za zahtjeve koji se obraduju u smislu Člana 7 i/ili Člana 9 (3) ovaj rok se produžava za vremenski preiod utvrden u ovim Članovima. Podnosilac zahtjeva ce dopisom, a po hitnom postupku, biti obaviješten o produženju roka kao i o razlozima za to produženje.
Jezik na kojem su informacije dostupne

Član 15
(1) Pristup informacijama bice obezbeden na jednom od zvanicnih jezika Bosne i Hercegovine, kao i na originalnom jeziku koji je razlicit od jednog od zvanicnih jezika, ako je to moguce uciniti.
(2) Nadležni javni organ nije dužan da prevodi informacije sa jednog na drugi službeni jezik u Bosni i Hercegovini.
Troškovi umnožavanja

Član 16
Javni organ ne naplacuje naknade ili takse za podnošenje zahtjeva ili za dopise u smislu ovog Zakona. Naknade se naplacuju samo za stvarni trošak umnožavanja, a utvrduje se Uputstvom Ministarstva pravde koje se donese u smislu ovog zakona. Za standardnu velicinu fotokopija, prvih deset strana se ne naplacuje.

GLAVA IV
LICNE INFORMACIJE
Pravo na izmjenu ili davanje komentara na licne informacije

Član 17
(1) Svako lice ima pravo da obezbijedi da njegove licne informacije koje su pod kontrolom javnog organa budu tacne ili, u odnosu na svrhu prikupljanja ili korišcenja informacija, da budu aktuelne, kompletne, relevantne za zakonsku namjenu zbog koje su arhivirane, te da na bilo koji drugi nacin nisu pogrešne.
(2) Nakon odobravanja pristupa licnim informacijama, podnosilac zahtjeva može postupiti u smislu stava (1), tako što podnosi:
(a) zahtjev za izmjenu. Zahtjev za izmjenu može se odbiti samo ako nadležni javni organ utvrdi da informacije na koje se zahtjev odnosi ispunjavaju uslove iz stava (1). Ako se zahtjev odbije, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva, a ovaj dopis mora ispunjavati uslove utvrdene u Članu 13 (3) (b) ovog zakona, i/ili
(b) komentar koji se dodaje na licne informacije. Komentar mora potpisati podnosilac zahtjeva, te se mora odnositi na informacije na koje se dodaje. Nadležni javni organ u roku od 15 dana od dana prijema komentara dopisom obavještava podnosioca zahtjeva da je takav komentar dodat informacijama.

GLAVA V
ODGOVORNOSTI JAVNIH ORGANA
Obaveza pomaganja

Član 18
Javni organ preduzima sve redovne mjere pomoci svakom fizickom ili pravnom licu koje traži da ostvari bilo koje pravo u smislu ovog zakona.
Službenik za informisanje

Član 19
Svaki javni organ imenuje službenika za informisanje koji obraduje zahtjeve sacinjene u skladu sa ovim zakonom. Nakon imenovanja službenika za informisanje, njegovo ime i podaci za kontakt se dostavljaju ombudsmanu Republike srpske.
Obaveza dostavljanja

Član 20
Svaki javni organ dostavlja:
(a) vodic kojim se svakom licu omogucava pristup informacijama pod kontrolom javnog organa ukljucujuci, ali nije ograniceno na, informacije potrebne za obracanje javnom organu i njegovom službeniku za informisanje, bitne elemente postupka podnošenja zahtjeva, zajedno sa uzorkom zahtjeva u pisanoj formi, informacije o kategorijama izuzetaka, postupku pristupa informacijama, troškovima umnožavanja, pristupu pravnom lijeku, i svim bitnim rokovima. Vodic takode upucuje na indeks-registar kako je utvrdeno u tacki (b), kao i na nacin pristupa registru. Vodic se dostavlja ombudsmanu Republike Srpske, svakoj javnoj i svakoj pravnoj biblioteci u Bosni i Hercegovini i kada je moguce putem Interneta, a dostupan je na zahtjev. Ovaj vodic je besplatan.
(b) indeks registar, vrstu informacija koje su pod kontrolom javnog organa, oblik u kojem su informacije na raspolaganju, kao i podatke o tome gdje se može pristupiti tim informacijama. Ovaj indeks-registar se stavlja na raspolaganje u smislu obaveza o dostavljanju, kako je utvrdeno u tacki (a) ovog Člana.
(v) statisticke podatke, po tromjesecnom izveštaju, koji se odnose ali nisu ograniceni, na broj primljenih zahtjeva, vrstu traženih informacija, utvrdene izuzetke, kao i odluke koje se donesu u toku postupka, te konacne odluke. Ovi statisticki podaci se dostavljaju Narodnoj skupštini Republike Srpske i ombudsmanu Republike Srpske, a dostupne su na zahtjev;
(g) godišnji izvještaj, u kojem se detaljno navode funkcije, politika, poslovi i organizaciona struktura i finansijski poslovi javnog organa, što ukljucuje, ali nije ograniceno, na njegov predloženi budžet i godišnji finansijski izvještaj koji sadrži detalje o ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnoj godini. Ovaj izvještaj se dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srpske, a dostupan je na zahtjev.

GLAVA VI
OMBUDSMEN
Ombudsmen

Član 21
Ombudsman Republike srpske obavljace svoje funcije u smislu ovog zakona, a u skladu sa njegovim mandatom i odgovornostima, kako je utvrdeno Članom II. 1. Ustava Bosne i Hercegovine i Aneksom 6. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i u skladu sa svim kasnije donesenim propisima koji regulišu njegovu nadležnost i odgovornost.
Aktivnosti ombudsmana

Član 22
U obavljanju funkcija u smislu ovog zakona, ombudsman Republike Srpske može inter alia da razmatra:
a) sacinjavanje i dostavljanje informacija, kao što su Vodici i opšte preporuke za olakšavanje provodenja i upotrebe ovog zakona;
b) ukljucivanje u godišnji izvještaj posebnog dijela koji se odnosi na njegove aktivnosti u smislu ovog zakona, i
v) predlaganje instrukcija o primjeni ovog zakona svim nadležnim ministarstvima unutar Republike srpske, u saradnji sa institucijama ombudsmana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

GLAVA VII
ZAVRŠNE ODREDBE
Saradnja

Član 23
Svaki javni organ u Republici Srpskoj je dužan pružiti pomoc javnim organima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine kada primjena odgovarajucih zakona o slobodi informisanja zahtjeva njihovu saradnju.
Odgovornost za primjenu Zakona

Član 24
1. Vlada Republike Srpske ce, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, potpisati zajednicki dogovor sa Savjetom ministara Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine u cilju primjene Člana 23. ovoga Zakona.
2. Ministarstvo pravde preduzima sve odgovarajuce mjere, ukljucujuci, ali bez ogranicenja na donošenje Uputstva, radi obezbjedenja propisanog i efikasnog provodenja ovog zakona. Ministarstvo pravde ce, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Uputstvo kojim se regulišu troškovi umnožavanja u smislu Člana 16. ovog Zakona.
Zakon u odnosu na druge zakone

Član 25
(1) U koliko su odredbe Zakona o državnoj upravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o upravnim sporovima ili drugih Zakona koji su na snazi u Republici Srpskoj u suprotnosti sa ovim Zakonom primjenjivat ce se odredbe ovog Zakona.
(2) Ovim se Zakonom ne umanjuju prava i obaveze lica koje se odnose na pristup informacijama kako je regulisano zakonima o sudskom postupku, ukljucujuci dokazni postupak, u skladu sa zakonima koji se odnose na profesionalne povlastice utvrdene zakonom, ili u skladu sa zakonima o administrativnim taksama, ukljucujuci takse za pribavljanje originalne dokumentacije, a izuzimajuci takse za podnošenje zahtjeva ili donošenja odluke.
Narocito, ovim Zakonom ne umanjuju se prava fizickog ili pravnog lica koja se odnose na podnošenje žalbe u upravnom postupku i prava na razmatranje predmeta pred sudom.
(3) Svako kršenje ovog zakona podliježe sankcijama u skladu sa Krivicnim zakonikom Republike Srpske, Zakonom o prekršajima, zakonima iz oblasti uprave, i u skladu sa drugim zakonima koji su važeci na teritoriji Republike Srpske.
(4) Zakonski akt koji se usvoji nakon ovog Zakona, a cija svrha nije izmjena ovog Zakona, nece ograniciti prava i obaveze koje su utvrdene ovim Zakonom.
Prelazne odredbe

Član 26
Svaki javni organ u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona dužan je da primijeni Član 20 (a) i (b).
Stupanje na snagu

Član 27
Ovaj zakon stupa na snagu 8 dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a pocece se primjenjivati 6 (šest) mjeseci nakon stupanja na snagu.
Broj: 01-572/01
Datum; 02.05.2001. god.

PREDSJEDNIK
NARODNE SKUPŠTINE
Dr Dragan Kalinić

04.06.2011.

DISCIPLINSKI PREKRSAJI TUZILACA

Član 57.
Disciplinski prekršaji tužilaca
 
Disciplinske prekršaje tužilaca čine:

 
1. povreda načela nepristrasnosti;
2.  postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog
rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti,
seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke;
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama,
njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama;
4.  odavanje povjerljivih informacija koje proizilaze iz vršenja dužnosti tužioca;
5.  prihvatanje poklona ili nagrada čija je namjena neprimjereno utjecanje na odluke i
postupke tužilaca, uključujući i slučajeve kada poklon ili nagrada samo odaju utisak
neprimjerenog utjecaja;
6.  korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge
osobe;
7.  propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob
interesa; 
8.  nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti;
9.  neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo
kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca;
10.  upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku;
11. omogućavanje vršenja dužnosti tužioca osobama koje na to nisu zakonom ovlaštene;
12.  miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja
njihovih aktivnosti;
13.  osuda na kaznu zatvora zbog izvršenog krivičnog djela, ili ako je proglašen krivim za
krivično djelo koje ga čini nepodobnim za vršenje dužnosti tužioca;
14.  davanje bilo kakvih komentara, dok se predmet ne riješi na sudu, za koje se opravdano
može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju, ili
nepoduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se njemu podređeni
uposlenici tužilaštva također suzdrže od davanja komentara;
15. neizvršavanje uputstava nadređenog tužioca, osim ako bi izvršavanje takvog uputstva
značilo kršenje zakona ili odredbi ovog člana; 
16.  upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca;
17.  propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili
zahtjevima Vijeća;
18.   propuštanje da odgovori na upit u vezi s nekom disciplinskom stvari, osim ukoliko je
do propusta došlo iz opravdanih razloga;
19.  namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi s prijavama za
radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi
ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća;
20.  neispunjavanje obaveze učestvovanja u oblicima obaveznog stručnog usavršavanja ili
drugih zakonom propisanih obaveza;
21.  ako ne postupi u skladu s odlukom o njegovom privremenom upućivanju u drugo
tužilaštvo; 
22.  ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke
funkcije; ili
23.  bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili
dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

04.06.2011.

NADLEZNOST VSITV

 Član 17.
Nadležnost
 
Vijeće ima sljedeće nadležnosti:

 
(1)  imenuje sudije, uključujući predsjednike sudova, sudije porotnike i dodatne sudije u
sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou
u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom
ustavnih sudova  entitetâ Bosne i Hercegovine; 
(2)  imenuje glavne tužioce, zamjenike glavnog tužioca i tužioce u  sva tužilaštva na
državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući i
Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;
(3)  daje prijedloge nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom sudija
Ustavnog suda Republike Srpske i imenovanjem sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine. Prilikom izvršavanja svojih nadležnosti iz ovog stava Vijeće, prije davanja
prijedloga, traži pismeno mišljenje odgovarajućeg ustavnog suda;
(4)  prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje
disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima,
dodatnim sudijama i tužiocima;
(5) odlučuje o žalbama u disciplinskim postupcima;  
 (6) odlučuje o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudija, sudija porotnika,
dodatnih sudija i tužilaca;
(7) nadzire stručno usavršavanje sudija i tužilaca i savjetuje entitetske centre za edukaciju
sudija i tužilaca i Pravosudnu komisiju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa
usvajanjem programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca; 
(8) određuje minimalan obim stručnog usavršavanja koji svaki sudija i tužilac mora
ostvariti u toku godine;
(9) određuje  početnu obuku za osobe koje su izabrane za sudije ili tužioce i nadzire
ostvarivanje takve obuke;
(10)   odobrava godišnji izvještaj upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju sudija i
tužilaca i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na
početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca; 
(11)  odlučuje o pitanjima nespojivosti drugih dužnosti koje sudije i tužioci obavljaju sa
dužnostima sudija i tužilaca;
(12)  odlučuje o privremenom upućivanju sudija i tužilaca u drugi sud ili tužilaštvo;
(13)  odlučuje o odsustvima sudija i tužilaca;
(14)  učestvuje, prema vlastitoj ocjeni, u procesu izrade godišnjih budžeta za sudove i
tužilaštva;
(15)   daje prijedloge, prema vlastitoj ocjeni, u vezi sa  godišnjim budžetom predloženim od
strane državnih tijela i/ili vlada za sudove i tužilaštva; 
(16)     daje i iznosi, prema vlastitoj ocjeni, prijedloge za izmjenu budžeta predloženih od
strane državnih organa i/ili vlada i/ili Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i
Hercegovine nadležnim zakonodavnim organima;
(17)    prikuplja i analizira izvještaje, kao i potrebne informacije o budžetu i prihodima za
sudove i tužilaštva kako bi se obezbijedili statistički podaci za efikasan rad sudova i
tužilaštava;
(18)    zalaže se za adekvatno i kontinuirano finansiranje sudova i tužilaštava u Bosni i
Hercegovini;
(19)   učestvuje u izradi nacrta i odobrava Pravilnike o poslovanju za sudove i tužilaštva u
Bosni i Hercegovini;
(20)   nadgleda i savjetuje sudove i tužilaštva o odgovarajućim i efikasnim tehnikama i
postupcima u vezi sa budžetom,  upravljanjem i rukovođenjem i inicira edukaciju u tom
pogledu;
 (21)    pokreće, nadgleda i koordinira projekte koji se odnose na poboljšanje pitanja vezanih
za  upravljanje sudovima i tužilaštvima, uključujući traženje finansijskih sredstava iz domaćih
i međunarodnih izvora;
(22)     utvrđuje kriterije za ocjenjivanje rada sudija i tužilaca;
(23) utvrđuje kriterije za rad sudova i tužilaštava i pokreće istrage koje se odnose na
postupanje u oblasti uprave ili finansija;
(24)  vodi, koordinira i nadgleda korištenje informacione tehnologije u sudovima i
tužilaštvima da bi se u tom pogledu postigla i održala uniformnost u sudovima i tužilaštvima u
cijeloj zemlji. Sudovi i tužilaštva mogu uvoditi  automatizirane sisteme praćenja i registracije
predmeta ili slične sisteme uključujući sisteme podrške i pohranjivanja podataka, samo uz
prethodno odobrenje Vijeća;
(25)   utvrđuje broj sudija, tužilaca i zamjenikâ glavnog tužioca za sudove i tužilaštva iz
njegove nadležnosti, nakon konsultacija sa predsjednikom suda ili glavnim tužiocem, tijelom
nadležnim za budžet, i nadležnim ministarstvom pravde;
(26)    prikuplja informacije i vodi dokumentaciju o profesionalnom statusu sudija i tužilaca,
uključujući datum njihovog imenovanja i  prestanka funkcije, statističke podatke koji se
odnose na njihove radne rezultate, te ostale informacije koje Vijeće smatra bitnim za rad
predsjednika sudova, glavnih tužilaca i zamjenika glavnih tužilaca, sudija i tužilaca;
(27)    daje mišljenje o pritužbama koje podnese sudija ili tužilac koji smatra da su njegova
prava utvrđena ovim ili drugim zakonom, ili njegova nezavisnost,  ugroženi; 
(28)   daje mišljenje o nacrtima zakona, propisa i o važnim pitanjima koja mogu uticati na
pravosuđe, pokreće postupak usvajanja zakona i drugih propisa i daje smjernice sudovima i
tužilaštvima  iz nadležnosti Vijeća;
(29)   objavljuje etičke kodekse sudija i tužilaca;
(30)   vrši druga ovlaštenja utvrđena ovim ili nekim drugim zakonom.

04.06.2011.

KONTROLA

KONTROLA VSITV NAD RADOM SUDIJA I TUZILACA
Sudije i tužioci moraju održavati visoke standarde 
Propust u primjeni profesionalnih i etičkih normi slabi i dovodi u opasnost povjerenje
javnosti u pravosudni sistem. Vijeće je osnovano između ostalog i zato da osigura da
sudije i tužioci obavljaju svoje službene dužnosti na način koji je u skladu sa etičkim i
profesionalnim standardima. U Zakonu je data detaljna lista sa više od 20 disciplinskih prekršaja koje sudije i tužioci mogu počiniti ukoliko se on ili ona ponaša na način koji nije u skladu sa minimumom profesionalnih i etičkih standarda kako propisuje Zakon. Kada se sudija ili tužilac ponaša na takav način, princip odgovornosti zahtijeva disciplinski postupak i nakon utvrđivanja disciplinske odgovornosti sudije ili tužioca izricanje disciplinskih mjera.
Primjeri disciplinskih prekršaja
U Zakonu, koji se može naći na internet stranici Vijeća, navedena je kompletna lista
disciplinskih prekršaja. U suštini, od sudija i tužilaca se očekuje da budu nezavisni i
nepristrasni, i da se ponašaju u skladu sa ustavima i zakonima BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta, i da se ponašaju svo vrijeme na način koji je u skladu sa etičkim i
profesionalnim normama. Primjeri neprofesionalnog ponašanja koji predstavljaju
disciplinski prekršaj uključuju:   postupanje s pristrasnošću i predrasudama;   kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku,
njihovim
pravnim zastupnicima, svjedocima, uposlenicima u državnoj službi ili prema
kolegama;   prihvatanje poklona ili nagrada čija je namjena neprimjereno utjecanje na odluke ili postupke sudije ili tužioca;    korištenje dužnosti sudije ili tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe;   propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob
interesa;   nemaran odnos prema radu;   upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima sudije ili tužioca;   propuštanje da postupi u skladu
sa odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća.

IZ ZAKONA I PRAVILNIKA
<< 01/2013 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

BROJAČ POSJETA
11119