IZ ZAKONA I PRAVILNIKA

OVAJ BLOG JE POMOCNO SREDSTVO U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUMPIRANIH TUZILACA. NA NJEMU CE SE NALAZITI ISKLJUCIVO DJELOVI IZ VAZECIH ZAKONA, A NA KOJE SE POZIVAM U CLANCIMA IZ BLOGA "KO STITI UBICE DJECE".


04.06.2011.

NADLEZNOST VSITV

 Član 17.
Nadležnost
 
Vijeće ima sljedeće nadležnosti:

 
(1)  imenuje sudije, uključujući predsjednike sudova, sudije porotnike i dodatne sudije u
sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou
u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom
ustavnih sudova  entitetâ Bosne i Hercegovine; 
(2)  imenuje glavne tužioce, zamjenike glavnog tužioca i tužioce u  sva tužilaštva na
državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući i
Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;
(3)  daje prijedloge nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom sudija
Ustavnog suda Republike Srpske i imenovanjem sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine. Prilikom izvršavanja svojih nadležnosti iz ovog stava Vijeće, prije davanja
prijedloga, traži pismeno mišljenje odgovarajućeg ustavnog suda;
(4)  prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje
disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima,
dodatnim sudijama i tužiocima;
(5) odlučuje o žalbama u disciplinskim postupcima;  
 (6) odlučuje o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudija, sudija porotnika,
dodatnih sudija i tužilaca;
(7) nadzire stručno usavršavanje sudija i tužilaca i savjetuje entitetske centre za edukaciju
sudija i tužilaca i Pravosudnu komisiju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa
usvajanjem programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca; 
(8) određuje minimalan obim stručnog usavršavanja koji svaki sudija i tužilac mora
ostvariti u toku godine;
(9) određuje  početnu obuku za osobe koje su izabrane za sudije ili tužioce i nadzire
ostvarivanje takve obuke;
(10)   odobrava godišnji izvještaj upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju sudija i
tužilaca i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na
početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca; 
(11)  odlučuje o pitanjima nespojivosti drugih dužnosti koje sudije i tužioci obavljaju sa
dužnostima sudija i tužilaca;
(12)  odlučuje o privremenom upućivanju sudija i tužilaca u drugi sud ili tužilaštvo;
(13)  odlučuje o odsustvima sudija i tužilaca;
(14)  učestvuje, prema vlastitoj ocjeni, u procesu izrade godišnjih budžeta za sudove i
tužilaštva;
(15)   daje prijedloge, prema vlastitoj ocjeni, u vezi sa  godišnjim budžetom predloženim od
strane državnih tijela i/ili vlada za sudove i tužilaštva; 
(16)     daje i iznosi, prema vlastitoj ocjeni, prijedloge za izmjenu budžeta predloženih od
strane državnih organa i/ili vlada i/ili Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i
Hercegovine nadležnim zakonodavnim organima;
(17)    prikuplja i analizira izvještaje, kao i potrebne informacije o budžetu i prihodima za
sudove i tužilaštva kako bi se obezbijedili statistički podaci za efikasan rad sudova i
tužilaštava;
(18)    zalaže se za adekvatno i kontinuirano finansiranje sudova i tužilaštava u Bosni i
Hercegovini;
(19)   učestvuje u izradi nacrta i odobrava Pravilnike o poslovanju za sudove i tužilaštva u
Bosni i Hercegovini;
(20)   nadgleda i savjetuje sudove i tužilaštva o odgovarajućim i efikasnim tehnikama i
postupcima u vezi sa budžetom,  upravljanjem i rukovođenjem i inicira edukaciju u tom
pogledu;
 (21)    pokreće, nadgleda i koordinira projekte koji se odnose na poboljšanje pitanja vezanih
za  upravljanje sudovima i tužilaštvima, uključujući traženje finansijskih sredstava iz domaćih
i međunarodnih izvora;
(22)     utvrđuje kriterije za ocjenjivanje rada sudija i tužilaca;
(23) utvrđuje kriterije za rad sudova i tužilaštava i pokreće istrage koje se odnose na
postupanje u oblasti uprave ili finansija;
(24)  vodi, koordinira i nadgleda korištenje informacione tehnologije u sudovima i
tužilaštvima da bi se u tom pogledu postigla i održala uniformnost u sudovima i tužilaštvima u
cijeloj zemlji. Sudovi i tužilaštva mogu uvoditi  automatizirane sisteme praćenja i registracije
predmeta ili slične sisteme uključujući sisteme podrške i pohranjivanja podataka, samo uz
prethodno odobrenje Vijeća;
(25)   utvrđuje broj sudija, tužilaca i zamjenikâ glavnog tužioca za sudove i tužilaštva iz
njegove nadležnosti, nakon konsultacija sa predsjednikom suda ili glavnim tužiocem, tijelom
nadležnim za budžet, i nadležnim ministarstvom pravde;
(26)    prikuplja informacije i vodi dokumentaciju o profesionalnom statusu sudija i tužilaca,
uključujući datum njihovog imenovanja i  prestanka funkcije, statističke podatke koji se
odnose na njihove radne rezultate, te ostale informacije koje Vijeće smatra bitnim za rad
predsjednika sudova, glavnih tužilaca i zamjenika glavnih tužilaca, sudija i tužilaca;
(27)    daje mišljenje o pritužbama koje podnese sudija ili tužilac koji smatra da su njegova
prava utvrđena ovim ili drugim zakonom, ili njegova nezavisnost,  ugroženi; 
(28)   daje mišljenje o nacrtima zakona, propisa i o važnim pitanjima koja mogu uticati na
pravosuđe, pokreće postupak usvajanja zakona i drugih propisa i daje smjernice sudovima i
tužilaštvima  iz nadležnosti Vijeća;
(29)   objavljuje etičke kodekse sudija i tužilaca;
(30)   vrši druga ovlaštenja utvrđena ovim ili nekim drugim zakonom.

IZ ZAKONA I PRAVILNIKA
<< 06/2011 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

BROJAČ POSJETA
11203