IZ ZAKONA I PRAVILNIKA

OVAJ BLOG JE POMOCNO SREDSTVO U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUMPIRANIH TUZILACA. NA NJEMU CE SE NALAZITI ISKLJUCIVO DJELOVI IZ VAZECIH ZAKONA, A NA KOJE SE POZIVAM U CLANCIMA IZ BLOGA "KO STITI UBICE DJECE".


09.01.2013.

GOTOVI SU

GRAĐANIMA REPUBLIKE


KAKO SE BORITI PROTIV KRIMINALNE VLASTI

Najsnažnije oružje koje imamo protiv dikatatorskih mafijaških režima u RS i Federaciji BIH je smirenost pribranost, poštovanje važećih zakona i insistiranje na pravima, garantovanih Ustavom i zakonima!
Prije svega navodim međunarodno priznate standarde:
Član 19. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.

Osim navedenog člana koji je najbliži situaciji u kojoj će se naći pripadnici pokreta, korisno je da znaju i sledeće:
Član 5. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
Niko se ne smije podvrgnuti mučenju ili svirepom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.

Član 7. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
Svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo bez ikakve razlike na podjednaku zaštitu zakona. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu protiv bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova Deklaracija i protiv svakog podsticanja na ovakvu diskriminaciju.

Član 13. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
1. Svako ima pravo na slobodu kretanja i izbora stanovanja u granicama pojedine druave.
2. Svako ima pravo da napusti svaku zemlju, uključujući svoju vlastitu, i da se vrati u svoju zemlju. .

Član 18. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti; ovo pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijesti ili uvjerenja i slobodu da čovek sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, manifestuje svoju vjeru ili uvjerenje podučavanjem, običajima, molitvom i obredom.

Član 20. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
1. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruuivanja.
2. Niko se ne moue primorati da pripada nekom udruuenju.

Član 30. (UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA)
Nijedna odredba ove Deklaracije ne može se tumačiti kao pravo za ma koju državu, grupu ili lice da obavlja bilo koju djelatnost ili da vrši bilo kakvu radnju usmjerenu na rušenje prava i sloboda koji su u njoj sadržani.

Ljudska prava i temeljne slobode (USTAV BOSNE I HERCEGOVINE)
1) Ljudska prava. Bosna i Hercegovina i oba entiteta osiguravaju najvisu razinu medjunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda. U tu svrhu postojat ce Komisija za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kako stoji u Aneksu 6 Opceg okvirnog sporazuma.
(2) Medjunarodni standardi. Prava i slobode odredjeni u Europskoj konvenciji za zastitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te njezinim Protokolima izravno se primjenjuju u Bosni i Hercegovini i imaju prvenstvo pred svim drugim zakonodavstvom.
(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:
(a) Pravo na zivot.
(b) Pravo na nepodvrgavanje mucenju, nehumanom ili ponizavajucem postupku ili kazni.
(c) Pravo osobe da ne bude drzana u ropstvu ili potcinjenosti ili da obavlja prisilni ili obvezatni rad.
(d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti.
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
(f) Pravo na privatni i obiteljski zivot, dom i postu.
(g) Slobodu misljenja, savjesti i vjere.
(h) Slobodu izrazavanja.
(i) Slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruzivanja s drugima.

(j) Pravo na zakljucenje braka te osnivanje obitelji.
(k) Pravo na imovinu.
(l) Pravo na obrazovanje.
(m) Pravo na slobodu kretanja i prebivalista.
(4) Nediskriminacija. Uzivanje prava i sloboda iz ovoga clanka ili medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I ovoga Ustava osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi poput spola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili drugog statusa.
LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE (USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE )
Federacija ce osigurati primjenu najviseg nivoa medjunarodno priznatih prava i sloboda utvrdjenih u aktima navedenim u Aneksu. Posebno:
(1) Sve osobe na teritoriji Federacije uzivaju prava na:
a) zivot;
b) slobodu, stim da su hapsenje i pritvaranje dopusteni samo u skladu sa zakonom;
c) jednakost pred zakonom;
d) zabranu svake diskriminacije zasnovane na rasi, boji koze, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, politickim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu;
e) pravican krivicni postupak;
f) zabranu mucenja, okrutog ili nehumanog postupanja ili kaznjavanja;
g) privatnost;
h) slobodu kretanja;
i) azil;
j) zastitu obitelji i djece;
k) imovinu;
l) osnovne slobode: slobodu govora i stampe; slobodu misljenja, savjesti i uvjerenja; slobodu religije, ukljucujuci privatno i javno vjeroispovjedanje; slobodu okupljanja; slobodu udruzivanja, ukljucujuci slobodu osnivanja i pripadanja sindikatima i slobodu neudruzivanja; slobodu na rad;
m) obrazovanje;
n) socijalnu zastitu;
o) zdravstvenu zastitu;
p) prehranu;
r) utociste; i
s) zastitu manjina i potencijalno ugrozenih grupa;
2) Svi gradjani uzivaju:
a) pravo na osnivanje i pripadanje politickim partijama; i
b) politicka prava: da ucestvuju u javnim poslovima; da imaju jednak pristup javnim sluzbama; da biraju i da budu birani.
Član 32. (USTAV REPUBLIKE SRPSKE)
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor.
Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time ućinio krivino djelo.

Vezano za prethodni član, jedino krivično djelo je podrugljiv odnos prema sudu:
Povreda ugleda suda Član 370. (KZRS)
Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Takođe je neophodno da ne dozvolimo djelovanje provokatora iz režima, koji bi borbu protiv kriminala i korupcije vladajućeg režima mogli predstaviti kao "Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti", "Krivična djela protiv ustavnog poretka Federacije", "Izazivanje nacionalne, rasne ili verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti", "Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srpske", "Stvaranje zločinačkog udruženja za vršenje krivičnih djela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske", "Pripremanje krivičnih djela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske"...
MAFIJAŠKI REŽIM SE TRESE I URADIĆE SVE DA IZBJEGNE ZATVORSKE REŠETKE!
DAKLE SAMO MIRNO I IMA DA PADNU...


GOTOVI SU

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

IZ ZAKONA I PRAVILNIKA
<< 01/2013 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

BROJAČ POSJETA
8386